Line ID: @scnc (ต้องมี @ นำหน้า)

ข้อมูลการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร ( Bank Transfer ) 

ชำระเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท สมาร์ท ทริค เทคโนโลยี จำกัด ออมทรัพย์ คลองสาม 293-2-04139-4

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท สมาร์ท ทริค เทคโนโลยี จำกัด

293-2-04139-4

( ออมทรัพย์ )